Disclaimer

Op deze pagina vind je informatie over de werkwijze van Babyvraag.nl. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan je aanbiedt. Ook lees je wat het verdienmodel is van Babyvraag.nl.

Affiliate disclaimer

Op Babyvraag.nl staan affiliate links, bijvoorbeeld naar de websites van Amazon.nl, Coolblue.nl, Bol.com, Babypark.nl, Baby-dump.nl en Prenatal.nl. Als je via een van deze links een aankoop doet, ontvang ik een kleine commissie. Dit is een vergoeding voor het doorsturen van mijn bezoekers.

Het is belangrijk om te weten dat dit jou niks extra kost.

Deze affiliate links kun je vinden in artikelen en pagina’s op mijn website. Wanneer je via één van deze links een aankoop doet, ontvang ik dus een kleine commissie van de verkoper. Op deze manier kan ik Babyvraag.nl draaiende houden en jullie voorzien van (gratis) informatie. Door iets via mijn affiliate links te kopen, steun je mij in het schrijven van nieuwe content. Producten worden voor jou nooit duurder als je gebruikmaakt van mijn affiliate links.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Babyvraag.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Babyvraag.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Babyvraag.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Babyvraag.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Babyvraag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Babyvraag.nl op deze pagina.